Головна

Карта України,

виготовлена учнями школи

до Дня Миру

Фотогалереї

Навчальна робота

Піонтковська Галина Рафіківна, заступник директора з навчально-виховної роботи

У 2022-2023 н.р. навчальний план школи передбачає формування предметних напрямків, що відповідають запитам учнів.

Робочий навчальний план на 2022-2023 н.р.

Школа І ступеня

  Робочий навчальний план ЗОШ №1 школи І ступеня складений за Типової освітньої програмою для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743), Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743), і спрямований на задоволення освітніх потреб особистості, розвиток її інтелектуальних та творчих здібностей, ефективної реалізації компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів. Навчання в школі І ступеня забезпечується повноцінною реалізацією інваріантної та варіативної складових, які здійснюються за програмами, затвердженими МОН України. Варіативна складова Типових планів використовується на:

 • збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової;
 • додаткові години для групових занять.

Для кращого опанування рідної мови збільшено години на вивчення української мови у 1класі. На запити батьків у 2-4-х класах введено додаткові години української мови, математики.

У 2022 – 2023 навчальному році заклад продовжуватиме диференціацію навчання, працюватиме над оновленням та модернізацією змісту освіти, над створенням умов для розвитку кожної особистості відповідно до реформи НУШ.

Школа ІI ступеня

  Робочий навчальний план ЗОШ №1 школи ІІ ступеня складений на виконання закону України «Про освіту» (ст.12 п.1, ст.15 п.1), Закону України «Про загальну середню освіту», на основі типових освітніх програм: у 5 класах – Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02. 2021 № 235), у 6 – 9 класах – Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 №405). 6-А, 7-А, 8-А, 9-А – класи з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови. Починаючи з 2022/2023 навчального року починається поетапне впровадження Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт), відповідно учні 5 класів закладів загальної середньої освіти переходять на нову модель навчання. Упровадження Державного стандарту спрямоване на зміни в організації освітнього процесу, які мають забезпечити можливості формування ученицями/учнями ключових компетентностей і наскрізних умінь, визначених Законом України «Про освіту», та сприяти вихованню ціннісних орієнтирів відповідно до Концепції «Нова українська школа». Навчання в школі ІІ ступеня забезпечується повноцінною реалізацією інваріантної та варіативної складових, яке здійснюється за програмами, затвердженими МОН України. Варіативна складова Типових планів використовується на:

 • збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової. Для формування в учнів загальнопізнавальних умінь, творчого розвитку у 5-А, 6-А ,7-А класах введено вивчення предмета «Образотворче мистецтво»; Вивчення предмета «Етика» - 6 класи, польська мова – 5,6,7,8,9 класи.
 • запровадження курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію, світоглядного спрямування;
 • з метою формування для розвитку практичних навичок, використання Інтернет-мережі при підготовці до уроків вводиться факультатив «Робототехніка», додаткові години з інформатики;
 • з метою формування екологічної компетентності, дбайливого ставлення до навколишнього середовища впроваджуються «Уроки для сталого розвитку»;
 • з метою формування духовної людини, здатної до самопізнання, саморозвитку впроваджено за вибором «Основи самовизначення особистості» - 8 класи;
 • з метою формування підприємницької компетентності запроваджено курс «Соціальне шкільне підприємство».

Індивідуальні заняття та консультації, індивідуальні години з математики, біології, хімії, фізики, інформатики, англійської мови.

8-9 класи є класами допрофільної підготовки. Враховуючи запити батьків та учнів, за наявності відповідних умов та педагогічних кадрів, для подальшого забезпечення математичного профілю в 8-9 класах запроваджуються додаткові години з математики, інформатики; 8-А, 9-А клас продовжують поглиблене вивчення іноземних мов, що забезпечує впровадження профілю іноземної філології.

Загальноосвітня школа №1 у 2022 - 2023 н.р. продовжить працювати над впровадженням нових державних стандартів, оновленням змісту освіти; здійснюватиме компетентнісний підхід до викладання предметів, виховання учнів, розвитку особистості.

  Школа ІII ступеня

  Робочий навчальний план ЗОШ №1 школи ІІІ ступеню складено на виконання закону України «Про освіту» (ст.12 п.1, ст.15 п.1), Закону України «Про загальну середню освіту», наказів МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», і спрямований на задоволення освітніх потреб особистості, розвиток її інтелектуальних та творчих здібностей.

   Враховуючи результативність роботи школи за основними напрямками, програмно-методичне, кадрове забезпечення, запити батьків та учнів, вибір предметів для складання ЗНО (НМТ), впровадження освітніх проектів, старша школа працюватиме за профілями:

  • 11-А клас – іноземної філології профіль
  • 11-Б клас - поділ на динамічні групи: української філології профіль / математичний профіль.

  Складаючи навчальний план для 11 класу на основі типової освітньої програми, адміністрація врахувала запити батьків і учнів, тому комбінувала перелік окремих предметів з обох запропонованих варіантів (таблиця 2 і таблиця 3).

  Частину навчальних годин обох варіантів навчальних планів призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання сформовано закладом з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію (навчально - методичне, кадрове забезпечення, враховано результативність НМТ).

  Навчання в школі ІІІ ступеня забезпечується повноцінною реалізацією інваріантної та варіативної складових, яке здійснюється за програмами, затвердженими МОН України.

   Варіативна складова Типових планів використовується на:

  • збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової: 11-А (іноземна філологія), 11-Б (група української філології) – математика. Для кращої підготовки до ЗНО/НМТ збільшено години історії України – 11-А, 11-Б. У зв’язку із підвищенням значення патріотичного виховання в сучасних умовах збільшено години предмета «Захист України».
  • Індивідуальні заняття та консультації.
  • Для якісної підготовки до ЗНО/НМТ запроваджено факультатив «Орфографічний практикум»; індивідуальні години з англійської мови, історії.

  Профільність старшої школи є ефективним засобом диференціації навчання, вона має на меті забезпечить більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

  Оцінювання навчальних досягнень

  Наказ МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

  Критерії оцінювання навчальних досягнень з різних предметів. 5-11 класи

  Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222

  Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

  Електронні версії підручників


Інформація про діяльність навчального закладу

Мова освітнього процесу - українська

Статут Шепетівської ЗОШ І‑ІІІ ступенів №1

Провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління Шепетівської ЗОШ І‑ІІІ ступенів №1

Всі документи

Навчання в умовах воєнного стану

Вакантні посади станом на 05.09.2022 н.р. - відсутні.


Фінансова діяльність

Фінансова звітність

Публічні закупівлі

Благодійний фонд


Шепетівський благодійний фонд

"Батьки-дітям"

ЄДРПОУ 38720136
Номер рахунку: UA913052990000026007026001409
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ банку 14360570
Код банку 305299


«Рукопис» - Інформаційно-розважальний вісник учнівського самоврядування Шепетівської ЗОШ №1

«Free Time» - Офіційний канал шкільного телебачення учнівського самоврядування Шепетівської ЗОШ №1

PROшколу: ЗОШ №1

Соціальна реклама (ситуації)

«Країна на ймення школа»

«Музей рідної школи»

«Благодійний концерт «Дітям Донбасу»

«Змінюючи себе, змінимо світ»Пам'ятай

правила безпеки вдома, на вулиці, на воді та в Інтернеті

Звернення до батьків

Консультативний центр щодо допомоги сім’ям з дітьми, які виїхали за межі країни та зіштовхнулися з низкою проблемних питань


Уповноважена особа з питань протидії домашнього насильства

STOP БУЛІНГ


Пам'ятка населенню щодо дій в екстремальних ситуаціях


Фільм «Країна на ймення школа»

Фільм «Музей рідної школи»

Фільм «Благодійний концерт "Дітям Донбасу"»

Фільм «Змінюючи себе, змінимо світ»


Понад бар'єрами

Кращий випускник

Гордість школи

Тези учнівських наукових робіт


Таланти

Проба пера

Фольклорний гурток «Віночок»

Вокальна група «Камертон»

Захоплення родини Максимюк

Захоплення родини Лінник

Захоплення родини Войтович

Захоплення родини Линник


Картинні галереї

Іванової Катерини

Мазуркевича Назара

Федосєєвої Катерини

Кіракосян Маргарити

Васильченко Анастасії

Сільвестр Аліни

Яцюк Вікторії

Яцюка Івана


З історії школи

З історії школи

«Люби і знай свій рідний край»

Люби і знай свій рідний край

Новорічна феєрія - 2020

Новорічна феєрія - 2020

Осінній дивограй-2020

Осінній дивограй-2020

Новорічні свята - 2019

Новорічні свята

Новорічні композиції - 2019

Новорічні композиції

«Пасхальний декор» - 2019

«Пасхальний декор» - 2019

Новорічні композиції - 2018

Новорічні композиції

Виставка робіт з декоративно-прикладного мистецтва - 2018

Виставка робіт з декоративно-прикладного мистецтва - 2018

«Осінні мотиви» - 2018

Осінні мотиви - 2018

«Подільські писанки» - 2018

«Подільські писанки» - 2018

День соборності України - 2018

День соборності України

Новорічні композиції - 2017

Новорічні композиції

«Барви осені» - 2017

Барви осені - 2017

Дитячий форум у Львові - 2017

Дитячий форум у Львові - 2017

«Темп» - 2017

Літній табір 'Темп'

День соборності України - 2017

День соборності України

«Класні» постери

Постери

Виставка «Своїми власними руками» - 2014

Своїми власними руками

Новорічні композиції - 2012

Новорічні композиції

Новорічні свята - 2012

Новорічні свята

«Сонечко» - 2011

Літній табір відпочинку для учнів 1-4 класів 'Сонечко'

«Темп» - 2011

Комплексний профільний табір 'Темп'

«Водограй» - 2011

Наметовий табір 'Водограй' з денним перебуванням

Ретро-клас

Ретро-клас

Педрада

Педрада

Гості з Хакасії

Приймаємо гостей з Хакасії

Шепетівська загальноосвітня школа I–III ступенів №1 Телефони e-mail: shzosh1@i.ua ШКІЛЬНІ НОВИНИ НА
вул. Островського, б.3 директор 4-10-11 Інноваційна діяльність
секретар 4-10-11 Блоги
заступники 4-06-79 Освітні сайти
початкова школа 5-82-00 Архів